Ցանկացած \(x\) իրական թվի համար կարելի է հաշվել նրա մոդուլը՝ \(|x|\) -ը: Սա նշանակում է որ կարելի է խոսել \(y = |x|\) ֆունկցիայի մասին: 
Ունենք՝ y=x,եթե x0x,եթե x<0
Կառուցենք այս ֆունկցիայի գրաֆիկը: Հարմար է գրաֆիկը կառուցել կտորներով:
 
Առաջին քայլ: Սկզբում կառուցենք \(y = x\) ուղիղը և առանձնացնենք նրա այն մասը, որը համապատասխանում է x0;+ արժեքներին (\(x\) -երի առանցքի դրական ճառագայթին):
 
1gr.png
 
Երկրորդ քայլ: Հիմա կառուցենք \(y = -x\) ուղիղը և առանձնացնենք նրա այն մասը, որը համապատասխանում է x;0 արժեքներին (\(x\) -երի առանցքի բացասական ճառագայթին):
 
2gr.png
 
Երրորդ քայլ: Վերջապես, երկու կտորները նկարենք նույն կոորդինատական հարթության վրա: Ստանում ենք \(y = |x|\) ֆունկցիայի գրաֆիկը:
 
3gr.png
 
Թվարկենք գրաֆիկից բխող մի քանի հատկություններ:
 
1. Ֆունկցիան որոշված է ցանկացած կետում՝ D=(;+)
2. Ցանկացած \(x\) -ի համար, \(|x|> 0\), բացի \(x = 0\) դեպքից և \(|0|= 0\)
3. Ֆունկցիան նվազում է (;0] ճառագայթի վրա և աճում է [0;+) ճառագայթի վրա:
4. Ֆունկցիան սահմանափակ չէ վերևից, բայց ներքևից սահմանափակ է: 
5. Ֆունկցիան չունի մեծագույն արժեք, բայց ունի փոքրագույն արժեք՝ \(0\) -ն:
6. Ֆունկցիան անընդհատ է ամբողջ թվային առանցքի վրա՝ ;+
7. Ֆունկցիայի արժեքների բազմությունը օրդինատների առանցքի դրական ճառագայթն է՝ [0;+)          
Աղբյուրները
Ս. Մ. Նիկոլսկի, Մ.Կ. Պոտապով, Ն.Ն. Րեշետնիկով, Ա.Վ. Շեվկին, Հանրահաշիվ, 8-րդ դասարան, Անտարես, 2012: