Գտիր y=2x2 ֆունկցիայի մեծագույն արժեքը 0;2 հատվածի վրա:
 
Պատասխան՝ ymax=i