Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Ֆունկցիայի հատկությունները

Բարդություն հեշտ

1
2. Ֆունկցիայի հատկությունները (շարունակություն)

Բարդություն հեշտ

1
3. Արժեքների աղյուսակ

Բարդություն հեշտ

3
4. Ֆունկցիայի արժեքը

Բարդություն հեշտ

2
5. Գրաֆիկի գտնվելու քառորդները

Բարդություն հեշտ

1
6. Ֆունկցիայի արժեքի հաշվում, գործակից

Բարդություն հեշտ

1
7. Պարաբոլի և ուղղի հատման կետերը

Բարդություն հեշտ

1
8. Երկու բանաձևերով տրված ֆունկցիա

Բարդություն միջին

1
9. Կոտորակի արժեքը

Բարդություն միջին

1
10. Քառակուսու մակերեսի ֆունկցիան

Բարդություն միջին

3
11. Հավասարման արմատների թիվը

Բարդություն միջին

1
12. Գրաֆիկական լուծում

Բարդություն միջին

1
13. Հավասարման գրաֆիկական լուծում

Բարդություն միջին

1
14. Քառակուսու մակերեսը

Բարդություն միջին

1
15. Գրաֆիկի կառուցում

Բարդություն միջին

2
16. Կետի պատկանելը գրաֆիկին

Բարդություն միջին

1
17. Ֆունկցիայի մեծագույն արժեքը

Բարդություն միջին

2
18. Շրջանի մակերեսը

Բարդություն բարդ

3
19. Մեծագույն արժեքը

Բարդություն բարդ

3
20. Արժեքների հարաբերություն

Բարդություն բարդ

3
21. Երեք բանաձև

Բարդություն բարդ

3
22. Ֆունկցիայի արժեքի հաշվում, աստիճան

Բարդություն բարդ

3
23. Հավասարման գրաֆիկական լուծում, մոդուլ

Բարդություն բարդ

3

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար