Քանի՞ արմատ ունի հետևյալ հավասարումը՝ x2=5
 
Նշիր ճիշտ տարբերակը: