Ֆունկցիան տրված է f(x)=3x2 բանաձևով: Հաշվիր f-5f-2f3+f6 արտահայտության արժեքը:
Պատասխանը կլորացրու մինչև հարյուրավորը:
  
Պատասխան՝