Հաշվիր քառակուսու մակերեսը, եթե նրա կողմը 4 սմ է:
 
Պատասխան՝ S=iսմ2