Լուծիր հավասարումը՝ x214x+2=0
 
Եթե հավասարումը արմատ չունի, ապա տեղադրիր « - » նշանը: Եթե ունի,ապա արմատները գրիր աճման կարգով:
 
Պատասխան՝ x=i