Բարդության աստիճանը
00:15:00

Առաջադրանքների ցանկ:

10Մ.
1. Ֆունկցիայի հատկությունները 1Մ.
2. Ֆունկցիայի հատկությունները (շարունակություն) 1Մ.
3. Գրաֆիկի գտնվելու քառորդները 1Մ.
4. Ֆունկցիայի արժեքի հաշվում, գործակից 1Մ.
5. Շրջանի մակերեսը 3Մ.
6. Մեծագույն արժեքը 3Մ.