Մեթոդական հանձնարարականներ

Ուսումնական ձեռնարկներ

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. y=x² ֆունկցիայի գրաֆիկը Կառուցվում է y=x² ֆունկցիայիi գրաֆիկը:
2. y=x² ֆունկցիայիi հատկությունները Թվարկվում են y=x² ֆունկցիայիi հատկությունները:

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Ֆունկցիայի հատկությունները 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Ֆունկցիայի հատկությունները:
2. Ֆունկցիայի հատկությունները (շարունակություն) 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Ֆունկցիայի հատկությունները:
3. Արժեքների աղյուսակ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 3Մ. Պետք է լրացնել աղյուսակը:
4. Ֆունկցիայի արժեքը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է հաշվել ֆունկցիայի արժեքը:
5. Գրաֆիկի գտնվելու քառորդները 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է պարզել գրաֆիկի գտնվելու քառորդները:
6. Ֆունկցիայի արժեքի հաշվում, գործակից 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Ֆունկցիայի արժեքի հաշվում, գործակից:
7. Պարաբոլի և ուղղի հատման կետերը 3 տեսակ - վերլուծական հեշտ 1Մ. Պետք է գտնել պարաբոլի և ուղղի հատման կետերը:
8. 8 Երկու բանաձևերով տրված ֆունկցիա 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 1Մ. Պետք է հաշվել երկու բանաձևերեվ տրված ֆունկցիայի արժեքը:
9. Կոտորակի արժեքը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 1Մ. Պետք է հաշվել կոտորակի արժեքը:
10. Քառակուսու մակերեսի ֆունկցիան 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Քառակուսու մակերեսի կախվածությունը քառակուսու կողմից:
11. Հավասարման արմատների թիվը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 1Մ. Պետք է պարզել հավասարման արմատների թիվը:
12. Գրաֆիկական լուծում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 1Մ. Հավասարման գրաֆիկական լուծում:
13. Հավասարման գրաֆիկական լուծում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 1Մ. Հավասարման գրաֆիկական լուծում:
14. Քառակուսու մակերեսը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 1Մ. Պետք է հաշվել քառակուսու մակերեսը:
15. Գրաֆիկի կառուցում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 2Մ. Պետք է կառուցել գրաֆիկը և պատասխանել հարցերին:
16. Կետի պատկանելը գրաֆիկին 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 1Մ. Առանց կառուցման պետք է պարզել կետի պատկանելը գրաֆիկին:
17. Ֆունկցիայի մեծագույն արժեքը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 2Մ. Պետք է գտնել ֆունկցիայի մեծագույն արժեքը:
18. Շրջանի մակերեսը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 3Մ. Պետք է հաշվել շրջանի մակերեսը:
19. Մեծագույն արժեքը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 3Մ. Պետք է գտնել ֆունկցիայի մեծագույն արժեքը:
20. Արժեքների հարաբերություն 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 3Մ. Պետք է հաշվել ֆունկցիաների արժեքների հարաբերությունը:
21. Երեք բանաձև 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 3Մ. Պետք է գտնել երեք բանաձևով տրված ֆունկցիայի արժեքը:
22. Ֆունկցիայի արժեքի հաշվում, աստիճան 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 3Մ. Ֆունկցիայի արժեքի հաշվում, աստիճան:
23. Հավասարման գրաֆիկական լուծում, մոդուլ 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 3Մ. Հավասարման գրաֆիկական լուծում, մոդուլ:

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «y=x² ֆունկցիան և նրա գրաֆիկը» թեմայից 00:15:00 միջին 10Մ. Առաջադրանքներ y=x² ֆունկցիայի, նրա գրաֆիկի և հատկությունների վերաբերյալ:

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «y=x² ֆունկցիան և նրա գրաֆիկը» թեմայից 00:15:00 միջին 12Մ. Առաջադրանքներ y=x² ֆունկցիայի, նրա գրաֆիկի և հատկությունների վերաբերյալ:
2. Ստուգողական աշխատանք «y=x² ֆունկցիան և նրա գրաֆիկը» թեմայից 00:30:00 միջին 11Մ. Առաջադրանքներ y=x² ֆունկցիայի, նրա գրաֆիկի և հատկությունների վերաբերյալ:

Ակտիվացրու «Իմ+» բաժանորդագրությունը և ստացիր

  • այս բաժնի մուտքի ամբողջական իրավունք
  • «ԻմԴպրոց» կայքում բոլոր առաջադրանքների, թեստերի լուծման քայլերի և ճիշտ պատասխանների հնարավորություն


Ակտիվացնել «Իմ+»-ը