Որոշիր, թե արդյո՞ք ճիշտ է 23.1<23<23.02 անհավասարությունը:

Պատասխան`