Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Մոդուլի հաշվումը

Բարդություն հեշտ

1
2. Հավասարում

Բարդություն հեշտ

1
3. Թվերի համեմատում

Բարդություն հեշտ

1
4. Տարբեր նշանի թվերի համեմատումը

Բարդություն հեշտ

1
5. Ստուգել պնդումը

Բարդություն հեշտ

1
6. Կետերը առանցքի վրա

Բարդություն միջին

3
7. Թվերը կոորդինատային առանցքի վրա

Բարդություն միջին

4
8. Թվերը դասավորվում են աճման կարգով

Բարդություն միջին

3
9. Կոտորակների համեմատում

Բարդություն միջին

3
10. Պարզեցնել արտահայտությունը

Բարդություն բարդ

6
11. Կետերը թվային առանցքի վրա

Բարդություն բարդ

6
12. Կետեր թվային առանցքի վրա

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար