Պարզեցրու արտահայտությունը՝ x1460x2460x, եթե \(x < 0\)
 
Պատասխան՝ iiii