Ընտրիր x(;-1] միջակայքի պատկերը թվային առանցքի վրա, եթե \(a =\)−1