Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Միջակայքին պատկանող թվերը

Բարդություն հեշտ

1
2. Միջակայքին պատկանող թվեր (դրական)

Բարդություն հեշտ

1
3. Թվի պատկանելը միջակայքին

Բարդություն հեշտ

1
4. Թվային միջակայք

Բարդություն հեշտ

1
5. Միջակայքի պատկերումը թվային առանցքի վրա

Բարդություն հեշտ

1
6. Հատվածին պատկանող թվերը

Բարդություն հեշտ

1
7. Միջակայքին չպատկանող թվերը

Բարդություն հեշտ

1
8. Տրված բազմության ենթաբազմությունը

Բարդություն միջին

4
9. Միջակայքին պատկանող թվեր (բացասական)

Բարդություն միջին

4
10. Պնդում պատկանելիության վերաբերյալ

Բարդություն միջին

3
11. Բազմություն և ենթաբազմություն

Բարդություն միջին

4
12. Հատվածի միջնակետը

Բարդություն միջին

3

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար