Ո՞ր բացասական թվերն են պատկանում (5;0] միջակայքին: