Տրված է՝ -10;4 միջակայքը:

ա) Ընտրիր նրա մեջ ընկած թվային բազմությունը:

  
բ) Ընտրիր թվային բազմությունը, որը ընկած չէ տրված միջակայքի մեջ:
 
 
գ) Գտիր ամբողջ թիվ, որն ընկած է տրված միջակայքի մեջ և գտնվում է հավասար հեռավորությունների վրա նրա ծայրակետերից (գրիր թիվը)`