Պարզիր, թե ո՞ր բազմությունն է հանդիսանում 10;42 բազմության ենթաբազմություն:
 
Օգտագործվող մաթեմատիկական նշանը`