Հաշվիր −6 և −4 ծայրակետերով հատվածի միջնակետը:
 
Պատասխան՝