Բարդության աստիճանը
00:10:00
1. Միջակայքին պատկանող թվերը 1Մ.
2. Միջակայքին պատկանող թվեր (դրական) 1Մ.
3. Հատվածին պատկանող թվերը 1Մ.
4. Տրված բազմության ենթաբազմությունը 4Մ.