Թվային միջակայքեր թվային ուղղի վրա
Գիտենք, որ իրական թվերի երկրաչափական մոդելը թվային ուղիղն է: Ցանկացած իրական թիվ թվային ուղղի վրա ունի իր դիրքը: Հիմա կպարզենք, թե ինչպես են թվային ուղղի վրա պատկերվում թվային միջակայքերը: Կօգտագործենք հետևյալ նշանակումները. 
 
Անհավասարությունների և ծայրակետերի նշանակումներ Բազմությունների նշանակումներ
 կամ
 (ծայրակետն ընդգրկված է)
\([\) և\(]\)
քառակուսի փակագծեր
\(<\) կամ \(>\)
о (ծայրակետն ընդգրկված չէ)

\((\) և \()\) 
կլոր փակագծեր 
  
Գոյություն ունեն թվային ուղղի վրա բազմությունների \(4\) տեսակի նշանակումներ:
\(x > a\)

 x_ass_tpL.PNG
x(a;+) 
  
 xa 
 x_ass_ppL.PNG
 x[a;+)
 
 xa 
 x_ass_ppM.PNG
 x(;a]
 
 \(x < a\)
 
 x_ass_tpM.PNG
 x(;a)
 
 
Ամբողջ թվային ուղիղը նշանակվում է այսպես՝ ;
Աղբյուրները
Ս. Մ. Նիկոլսկի, Մ.Կ. Պոտապով, Ն.Ն. Րեշետնիկով, Ա.Վ. Շեվկին, Հանրահաշիվ, 8-րդ դասարան, Անտարես, 2012: