Ո՞ր թվերն են բավարարում հետևյալ պայմաններին՝ d0ևd[5;0]