Պարզիր, թե արդյոք հետևյալ 20.1234... թիվը իռացիոնալ է: 

Պատասխան