Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Թվային բազմությունների նշանակումները

Բարդություն հեշտ

2
2. Բազմությունների գրառումը

Բարդություն հեշտ

1
3. Պատկանելիության նշանները

Բարդություն հեշտ

1
4. Ռացիոնալ և իռացիոնալ թվեր

Բարդություն հեշտ

1
5. Բնական և ամբողջ թվերի բազմություններ

Բարդություն հեշտ

2
6. Պնդումներ պատկանելիության վերաբերյալ (բնական թվեր)

Բարդություն հեշտ

2
7. Հակադիր թվեր

Բարդություն հեշտ

1
8. Հակադարձ թվեր

Բարդություն հեշտ

1
9. Տեսական պնդումներ

Բարդություն հեշտ

1
10. Բազմության տարրեր

Բարդություն միջին

3
11. Գործողություններ կոտորակների հետ

Բարդություն միջին

3
12. Պնդումներ բնական, ամբողջ և ռացիոնալ թվերի բազմությունների վերաբերյալ

Բարդություն միջին

4
13. Անվերջ պարբերական կոտորակ

Բարդություն միջին

4
14. Զույգ և կենտ թվերի ներկայացումը

Բարդություն բարդ

6
15. Տասնորդական և պարբերական կոտորակների կապը

Բարդություն բարդ

7
16. Ամբողջ թիվ

Բարդություն բարդ

6
17. Կոտորակի արժեքը

Բարդություն բարդ

5
18. Անվերջ պարբերական տասնորդական կոտորակ

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

1. Վարժանք «Ռացիոնալ թվեր» թեմայից

Բարդություն միջին

11

Նյութեր ուսուցչի համար