Բարդության աստիճանը
00:15:00
1. Թվային բազմությունների նշանակումները 2Մ.
2. Բնական և ամբողջ թվերի բազմություններ 2Մ.
3. Հակադիր թվեր 1Մ.
4. Անվերջ պարբերական կոտորակ 4Մ.
5. Պնդումներ պատկանելիության վերաբերյալ (բնական թվեր) 2Մ.