Ներկայացրու 0,269 անվերջ պարբերական տասնորդական կոտորակը սովորական կոտորակի տեսքով:  
  
Ստացված կոտորակը մի կրճատիր:  
  
Պատասխան՝ 2ii