Հաշվիր abcd կոտորակի արժեքը, եթե a=112, b=48, c=1, d=1.91:
Պատասխանը կլորացրու մինչև հարյուրավորները:
 
Պատասխան՝