Գտիր, թե \(p\) -ի որ ամենափոքր ամբողջ արժեքի դեպքում 3p+45p+2 կոտորակը ամբողջ թիվ է:
 
Պատասխան՝ p=i