Անվերջ պարբերական տասնորդական կոտորակը գրիր սովորական կոտորակի տեսքով՝ 5,17:

Պատասխան՝ 5,17=iii

Գրիր լուծման քայլերը:

1. Տրված անվերջ պարբերական տասնորդական կոտորակը բազմապատկում ենք (գրիր թիվը)  -ով:

2. Հանումից հետո ստանում ենք հետևյալ հավասարումը՝ (տեղադրիր գործակիցները) ix=i

3. Որտեղից ստանում ենք՝ (արտահայտիր \(x\) -ըx=ii