Պարզիր, թե արդյո՞ք ճիշտ է հետևյալ պնդումը՝ 164

Պատասխան՝ (ընտրիր մեկ տարբերակ)