Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Բնական, ամբողջ և ռացիոնալ թվեր Բերվում են բնական, ամբողջ և ռացիոնալ թվերի սահմանումները
2. Ռացիոնալ թվերը որպես անվերջ պարբերական տասնորդական կոտորակներ Ռացիոնալ թվերը ներկայացվում են անվերջ պարբերական տասնորդական կոտորակների տեսքով

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Թվային բազմությունների նշանակումները 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Նշանակումների միջոցով ձևակերպվում է պնդումը
2. Բազմությունների գրառումը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է պարզել, թե արդյո՞ք ճիշտ է տրված պնդումը
3. Պատկանելիության նշանները 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պատկանելիության նշանների միջոցով ձևակերպվում են պնդումներ
4. Ռացիոնալ և իռացիոնալ թվեր 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է պարզել, թիվը ռացիոնալ է, թե իռացիոնալ
5. Բնական և ամբողջ թվերի բազմություններ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պարզվում է, թե արդյո՞ք թիվը պատկանում է բնական կամ ամբողջ թվերի բազմությանը
6. Պնդումներ պատկանելիության վերաբերյալ (բնական թվեր) 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է պարզել, թե արդյո՞ք տարրը պատկանում է բազմությանը
7. Հակադիր թվեր 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է գտնել հակադիր թիվը
8. Հակադարձ թվեր 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Գրել փոխհակադարձ թվերը
9. Տեսական պնդումներ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Տեսության հիման վրա պետք է պատասխանել հարցին
10. Բազմության տարրեր 3 տեսակ - վերլուծական միջին 3Մ. Տրված պայմաններից գտնել տարրերը
11. Գործողություններ կոտորակների հետ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Կատարելով գործողությունները, պարզվում է պնդման ճիշտ լինելը
12. Պնդումներ բնական, ամբողջ և ռացիոնալ թվերի բազմությունների վերաբերյալ 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 4Մ. Պետք է ընտրել ճիշտ պնդումը
13. Անվերջ պարբերական կոտորակ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Տրված թվերը պետք է գրել անվերջ պարբերական տասնորդական կոտորակների տեսքով
14. Զույգ և կենտ թվերի ներկայացումը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Պետք է պարզել պնդման տեղի ունենալը
15. Տասնորդական և պարբերական կոտորակների կապը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 7Մ. Անվերջ պարբերական տասնորդական կոտորակը պետք է գրել սովորական կոտորակի տեսքով
16. Ամբողջ թիվ 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Պետք է գտնել \(p\)-ի ամենափոքր արժեքը, որի դեպքում տրված կոտորակը ամբողջ թիվ է
17. Կոտորակի արժեքը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Պետք է հաշվել կոտորակի արժեքը
18. Անվերջ պարբերական տասնորդական կոտորակ 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Անվերջ պարբերական տասնորդական կոտորակի ներկայացումը սովորական կոտորակի տեսքով

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Ռացիոնալ թվեր» թեմայից 00:15:00 միջին 11Մ. Առաջադրանքներ բնական, ամբողջ և ռացիոնալ թվերի բազմությունների, դրանց հատկությունների, տարրերի պատկանելիության և ներկայացման վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Ռացիոնալ թվեր» թեմայից 00:15:00 միջին 21Մ. Առաջադրանքներ բնական, ամբողջ և ռացիոնալ թվերի բազմությունների, դրանց հատկությունների, տարրերի պատկանելիության և ներկայացման վերաբերյալ
2. Ստուգողական աշխատանք «Ռացիոնալ թվեր» թեմայից 00:25:00 միջին 12Մ. Առաջադրանքներ բնական, ամբողջ և ռացիոնալ թվերի բազմությունների, դրանց հատկությունների, տարրերի պատկանելիության և ներկայացման վերաբերյալ: