Գտիր քառակուսային եռանդամի տարբերիչը 4x2+3x+7
 
Պատասխան՝ D=i