Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Քառակուսային եռանդամի տեսքը

Բարդություն հեշտ

1
2. Քառակուսային եռանդամի տարբերիչը

Բարդություն հեշտ

1
3. Քառակուսային եռանդամի գործակիցները

Բարդություն հեշտ

2
4. Եռանդամի տարբերիչը

Բարդություն հեշտ

1
5. Եռանդամի արտադրիչների վերլուծման հնարավորությունը

Բարդություն հեշտ

1
6. Եռանդամի վերլուծումը արտադրիչների

Բարդություն հեշտ

1
7. Եռանդամի տարբերիչի հաշվարկը

Բարդություն հեշտ

1
8. Աղյուսակի լրացում

Բարդություն հեշտ

4
9. Քառակուսային եռանդամի արտադրիչների վերլուծման պայմանը

Բարդություն միջին

1
10. Եռանդամի գործակիցը

Բարդություն միջին

1
11. Թերի քառակուսային հավասարում, c=0

Բարդություն միջին

2
12. Թերի քառակուսային հավասարում, b=0

Բարդություն միջին

2
13. Տարբերիչի նշանը

Բարդություն միջին

1
14. Քառակուսային ֆունկցիայի արժեքը

Բարդություն միջին

1

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար