Որոշիր տրված x24x2 քառակուսային եռանդամի տարբերիչը:
 
Պատասխան՝