Որոշիր հետևյալ 3x2+x5 քառակուսային եռանդամի գործակիցները:
 
Ավագ անդամի գործակիցը՝
 
Ազատ անդամը՝