Թվարկված արտահայտություններից ո՞րն է այս x2+4x1 քառակուսային եռանդամի տարբերիչը:
 
Ընտրիր ճիշտ պատասխանի տարբերակը: