Ե՞րբ կարելի է պնդել, որ ax2+bx+c եռանդամը վերլուծվում է երկու իրարից տարբեր արտադրիչների:
 
Ընտրիր ճիշտ պատասխանը: