Հայտնի է, որ x2+kx+138=0 հավասարումն ունի երկու արմատ: Արմատներից մեկը՝ x1=23 -ն է: Գտիր հավասարման \(k\) գործակիցը:
 
Պատասխան՝ k=i