Լուծիր հետևյալ x2+7x=0 հավասարումը:
 
Առաջինը տեղադրիր փոքր արմատը:
  
Պատասխան՝  և