Տրված է \(y = g(x)\) ֆունկցիան, որտեղ g(x)=x2+x+1: Հաշվիր g(10) -ը:
 
Պատասխան՝ g(x)=i