Բարդության աստիճանը
00:20:00

Առաջադրանքների ցանկ:

4Մ.
1. Քառակուսային եռանդամի տեսքը 1Մ.
2. Քառակուսային եռանդամի տարբերիչը 1Մ.
3. Եռանդամի արտադրիչների վերլուծման հնարավորությունը 1Մ.
4. Եռանդամի վերլուծումը արտադրիչների 1Մ.