Գտիր x2+5 արտահայտության ամենամեծ և ամենափոքր արժեքները:
Եթե այդ արժեքներից որևէ մեկը գոյություն չունի, ապա գրիր «չկա»:  
 
Արտահայտության ամենափոքր արժեքը՝
Արտահայտության ամենամեծ արժեքը՝