Տրված է x2+6x6 եռանդամը:
 
Այս եռանդամի ո՞ր արժեքը գոյություն ունի:
 
Գտիր այդ արժեքը՝