Տրված է x22x+7 եռանդամը:
 
Եռանդամի ո՞ր արժեքը գոյություն ունի՝ :
 
Գտիր այդ արժեքը՝