Գտիր x24x+10 եռանդամի ամենամեծ և ամենափոքր արժեքները:
 
Եթե այդ արժեքներից որևէ մեկը գոյություն չունի, ապա գրիր՝ «չկա»:  
 
Եռանդամի ամենամեծ արժեքը՝
 
Եռանդամի ամենափոքր արժեքը՝