Ուղղանկյուն եռանկյան էջերի գումարը 22 սմ է: Գտիր էջերի երկարությունները, որոնց դեպքում եռանկյան մակերեսը կլինի ամենամեծը: 
 
Եռանկյան էջերը պետք է լինեն՝  սմ և  սմ:     
 
Ամենամեծ մակերեսը՝  սմ²: