Թենիսիստի խփած գնդակը թռավ վերև: Գետնից գնդակի բարձրությունը \(t\) վայրկյան հետո նկարագրվում է հետևյալ ֆունկցիայի միջոցով՝ \(h(t)  =\) 32t4t2
 
1. Ամենաշատը գետնից ի՞նչ բարձրության վրա կգտնվի գնդակը՝  մետր:
 
2. Քանի՞ վայրկյան հետո գնդակը կընկնի գետին՝  վայրկյան: