Բարդության աստիճանը
00:20:00

Առաջադրանքների ցանկ:

8Մ.
1. Եռանդամի ամենամեծ և ամենափոքր արժեքները 1Մ.
2. Եռանդամի ամենամեծ արժեքը 1Մ.
3. Թերի եռանդամի մեծագույն և փոքրագույն արժեքների գոյությունը 3Մ.
4. Եռանդամի մեծագույն և փոքրագույն արժեքները 3Մ.