Հետևյալ հավասարումներից ո՞րն է հանդիսանում քառակուսային հավասարում:
 
Ընտրիր ճիշտ պատասխանի տարբերակը: