Գտիր տրված 3x2+7x15=0 քառակուսային հավասարման գործակիցները:
 
Ավագ անդամի գործակիցը՝
 
Ազատ անդամը՝