Տրված է 18x2+43x-18=0 հավասարումը: Գտիր այս հավասարման գործակիցները:
 
Ավագ անդամի գործակիցը՝
Երկրորդ անդամի գործակիցը՝ 
Ազատ անդամը՝